Öppettider

Del av:

blixtljuset

Bengtssons Smide AB blir en del av Blixtljuset AB som förädlar Sveriges främsta smidesföretag

Bengtssons Smide AB ingår i en koncern med flera smidesverkstäder vilka alla ägs av Blixtljuset AB. Samtliga bolag tillverkar och monterar byggnadssmide och stålkonstruktioner av alla storlekar, men en viss specialisering skiljer dem åt.

Detta gör att bolagen tillsammans har en bredd och erfarenhet utan motstycke i smidesbranschen. Det ger oss även en viktig flexibilitet när det gäller lokaler, personal, maskiner och kompetens. Den administrativa personalen delas mellan företagen i koncernen, vilket gör att dessa kostnader är jämförelsevis låga. 

Blixtljuset är en finansiellt och organisatoriskt stabil koncern, vars vision är att fortsätta växa inom sitt segment. Läs mer om koncernen här

Bengtssons Smide är beläget i Stockholm, Täby. Tillsammans med systerbolagen norr och söder om Stockholm har vi en geografisk spridning som gör att vi finns nära kunderna – både i norra och södra Mälardalen.

blixtljuset