COVID-19 Corona – Viktig information till våra kunder

Information

COVID-19 Corona – Viktig information till våra kunder Angående rådande situation med Coronaviruset önskar vi att minimera kontakten mellan oss och er kunder. Detta för att minska smittspridning. Vi har därför vidtagit dessa åtgärder:  Välj Swishbetalning i förstahand. Ring/maila din beställning. Företagskunder som beställt material och som fått avisering att materialet finns att hämta kan […]

Bengtssons Smide AB blir en del av Blixtljuset AB

Blixtljuset

Bengtssons Smide AB blir en del av Blixtljuset AB som förädlar Sveriges främsta smidesföretag Bengtssons Smide AB ingår i en koncern med flera smidesverkstäder vilka alla ägs av Blixtljuset AB. Samtliga bolag tillverkar och monterar byggnadssmide och stålkonstruktioner av alla storlekar, men en viss specialisering skiljer dem åt. Detta gör att bolagen tillsammans har en […]