Öppettider

Del av:

blixtljuset

Bengtssons Smide AB ingår nu i koncernen Blixtljuset AB

Bengtssons Smide AB ingår i en koncern med flera smidesverkstäder vilka alla ägs av Blixtljuset AB. Samtliga bolag tillverkar och monterar byggnadssmide och stålkonstruktioner av alla storlekar, men en viss specialisering skiljer dem åt.

Detta gör att bolagen tillsammans har en bredd och erfarenhet utan motstycke i smidesbranschen. Det ger oss även en viktig flexibilitet när det gäller lokaler, personal, maskiner och kompetens. Den administrativa personalen delas mellan företagen i koncernen, vilket gör att dessa kostnader är jämförelsevis låga. 

Blixtljuset är en finansiellt och organisatoriskt stabil koncern, vars vision är att fortsätta växa inom sitt segment. Läs mer om koncernen här

Bengtssons Smide är beläget i Stockholm, Täby. Tillsammans med systerbolagen norr och söder om Stockholm har vi en geografisk spridning som gör att vi finns nära kunderna – både i norra och södra Mälardalen. 

blixtljuset
 

Bengtssons Smide – Företagets utveckling och historia

Johan Bengtsson

Farfar var smed på Hagby Gård

När du svänger in till Bengtssons Smide på Frestavägen, Ekbacken i Täby, är det ett anrikt och traditionsenligt smidesföretag du kommer till. Bolaget drivs i dag av tredje och fjärde generationen Bengtsson. Det grundades redan 1898 av Johan Bengtsson, farfar till de nuvarande ägarna. Då, 1898, låg det ett hus cirka 500 meter söder om nuvarande Hagbytippen i Täby, norr om Stockholm. Huset hette Nygärde och låg på Hagby Gårds ägor. Dit flyttade Johan Bengtsson som då var 22 år och hans unga hustru Ingeborg, 17 år. De kom dit från Norrsunda eftersom Johan hade fått arrendera en smedja på Hagby Gård. Johan var något av en tusenkonstnär, liksom många smeder under den tiden. Han var förutom smed även snickare och skapade vackra trädetaljer till vagnar och kälkar med mera. Han var dessutom plåtslagare och gjorde rännor, rör och andra plåtbeslag. Som om det inte räckte bemästrade han även konsten att vara rörmokare genom att dra nya rör och laga gamla vattenledningar. Sist men inte minst var han också hovslagare.

Full service för traktens bönder

Johan Bengtssons skapade en smidesverkstad med service för de lokala bönderna i allt vad smidesarbeten och övrigt som kunde behövas. Tack vare att han lyckades få arrendera smedjan av Hagby Gård kunde han vidga sin kundkrets till fler bönder i trakten. Den största kunden var länge Hagby Gård. Efter ett antal år flyttade familjen ytterligare en gång, denna gång till Smedstugan i Tallbacken. Denna stuga finns kvar än idag men nu i ett om- och tillbyggt skick. Smedjan som Johan arrenderade av Hagby Gård står också kvar. I dag tjänstgör den som stall. Från början var verksamheten helt inriktad på lantbruket. Det var tillverkning av kälkar, vagnar och enklare redskap. Det blev också reparationsarbeten av allt tänkbart inom jordbruket, från ångmaskiner (så kallade lokomobiler) och tröskverk till plogar och harvar. Fram till 1930-talet arbetades det aldrig efter någon klocka i smedjan. Arbetsdagen slutade vid 18-tiden på kvällen när bönderna gick hem från åkrarna. På vintern blev det hemgång när de såg att det släcktes i Hagby ladugård efter avslutad mjölkning. Ibland, om någon ko skulle kalva eller var sjuk, och ljuset var på i ladugården, kunde arbetsdagen bli ovanligt lång. Plåt och stänger kom från början med häst och vagn från ”stan” i samlastning med så kallade ”drav” till korna från Hamburgerbryggeriet. Efter att verkstaden flyttades till Ekbacken i Täby, kom Skålhamras mjölkbil med materialet till vägkorset vid Hagby. Därifrån drogs sedan materialet på dragkärra, eller vintertid på stakkälke, fram till verkstan. År 1924 köptes Ekbacken av stiftelsen Höstsol, cirka 6 000 kvadratmeter för 30 öre per kvadratmeter. Där uppfördes bostadshus och smedja med slöjdstuga.

Nya behov efter kriget

”Bondsmidet” dominerade verksamheten ända fram till 1940-talet, för att sedan nästan upphöra helt på 1960-talet. Då blev bönderna istället sina egna mekaniker. Efter andra världskriget blev sedan villasmidet, med räcken och grindar, en allt viktigare verksamhet. När oljeeldningen ökade tillverkade Bengtssons Smide hundratals oljecisterner. Sedan kom ”sopboomen”, med påbyggnader av sopaggregat på lastbilschassier och produktionen fokuserades på tillverkning av tusentals sopcontainers. År 1948 blev det dags för Johan Bengtssons son Karl att tillsammans med sin maka Ulla överta rörelsen. Halva fastigheten med smedjan styckades av och 1950 byggde de sitt nuvarande bostadshus där. Sedan 1948 och fram till i dag har verkstaden sedan byggts till, tio gånger. Ulla och Karls tre barn, Per, Lotta och Lasse involverades allt mer i familjeföretaget. På 1980-talet köpte Lasse och Per ett ritbord. Detta blev något av ett avstamp för en ändrad inriktning för bolaget och skapade möjlighet för mer teknisk och mekanisk tillverkning vilket bland annat attraherade nya kundgrupper som ingenjörer, tekniker och konstruktörer.

Ökat fokus på företagskunder

När så Ulla och Karl blev pensionärer 1990 var det dags för den tredje generationen Bengtsson, Per, Lotta och Lasse, att ta över ledningen för familjeföretaget. Vidare på 1990-talet inriktades verksamheten på att ta fram fler färdiga produkter. Tillsammans med ett stort och väl etablerat nätverk av underleverantörer, ytbehandlare och bearbetningsfirmor började nu tillverkningen av teaterstativ, maskinfundament, robotstativ och rostfria konstruktioner. Bolaget började också att i samarbete med flera kunder utveckla och tillverka innovationer. Det blev produkter och stativ till bussdepåer, skyltar, rökgasåtervinning och carport med tak av solceller för laddning av elbilar. Med breddad verksamhet ökade också efterfrågan vilket gjorde att personalstyrkan kunde utökas. Bolaget tillverkade stålstommar och hisschakt till byggen. Sedan 2001 är det Lasse och Per Bengtsson som driver Bengtssons Smide. De har successivt utvecklat bolaget och breddat verksamheten, bland annat genom att introducera stålförsäljning med kapservice. Av den anledningen har man även anställt en stål- och orderhanterare.

Fyra generationer Bengtsson

I bolaget arbetar nu såväl tredje som fjärde generationen Bengtsson. Lasses son Erik har arbetat i verkstaden sedan 2002. Tillsammans med Per har han utvecklat ett bolagsanpassat faktura- och ordersystem samt förfinat rit- och konstruktörstekniken. Under Per och Lasses ledning arbetar Bengtssons Smide vidare mot nya utmaningar. Framtiden ser ljus ut och utvecklingen fortsätter för familjeföretaget bland annat tack vare bra ledning, bra medarbetare, modern maskinpark och inspirerande kunder.